Façanes Equity

foto

 

Sistema de façana lleugera i minimalista amb una secció vista de 18 mm a l'interior i 52 mm a l'exterior. Muntants i travessers igualen la seva profunditat dotant al sistema d'un muntatge enrasat i uniformitat estètica. La fixació del vidre es realitza mitjançant un perfil pressor continu cargolat per l'exterior i que disposa de gomes per evitar el contacte entre el vidre i l'alumini. El perfil pressor i els cargols queden totalment ocults per un perfil embellidor (tapeta).